חוק הממוצע החברתי
+
12 הסודות של משיגי היעדים

אימרה מפורסמת אומרת: אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה
כיצד לזהות האם הסביבה שלנו תורמת או מעכבת אותנו, ואיך אפשר בכלל לשנות?
איך פועלים אנשים שמציבים לעצמם יעד ומצליחים להגשים אותו? מה הם עושים אחרת?
איך הם חושבים? מה משפיע עליהם?
כל זה ועוד בהדרכה הבאה: